Utflyktstips: Gamla banvallen mot Ulricehamn

Förr kunde man åka tåg mellan Falköping och Ulricehamn. Numera är järnvägsbanken ersatt med en fin och jämn asfalterad cykelled ända ner till Ulricehamn. Gör gärna en utflykt med cykel eller varför inte rullskidor eller rullskridskor från Falköping mot Slutarp. Strax utanför stan på höger sida ligger en botaniskt intressant torrbacke, som internt inom Falbygdens […]

Läs mer

Hopamarken

Hopamarken ligger på höger sida på vägen mot Åsle strax innan uddagårdskorsningen. Området kallas också Karleby Hed. År 2009 färdigställdes en rullstolsramp ut i kärret så att fler kan få möjlighet att uppleva Falbygdsnaturen. Projektet genomfördes av Falbygdens Naturskyddsförening (FNF) i samband med Naturskyddsföreningens 100-års jubileum och invigdes den 29 augusti 2009. Området har rik […]

Läs mer

Guckusko

Nu blommar Guckusko. Guckuskon är en orkidé, vars blommor är störst bland Nordens orkidéer. Den kallas även Venussko. Pollineringen har den löst på ett fiffigt sätt. Små bin lockas av doften ned i den toffelliknande läppen, men någon nektar finns inte. Biet försöker då klättra tillbaka samma väg som det kom in. Det går dock […]

Läs mer

Varholmens naturreservat

Varholmen är ett naturreservat beläget i Dala i nordöstra delen av Falköpings kommun. Området utgörs av en moränbildning, som vilar på kalkstenslagret. Vegetationen utgörs av stäppartad torräng. Ibland går Varholmen under namnet Stipakullen i Dala. Här finns nämligen fjädergräset (Stipa penata) som är den nordligaste växtlokalen av de tre förekomsterna av fjädergräset i norra Europa […]

Läs mer