Styrelsen

Ordförande
Magnus Ljung
Karleby Kroken 1, 521 91 Falköping
0515-372 33, 070-338 71 17
magnus.ljung.slu@gmail.com

Sekreterare
Gunhild Petersson
Högstena Nyhem 521 62 Stenstorp
0515-201 206, 070-581 50 68
gunhild.peterson@gmail.com

Kassör
Tor Leijgård
Fornrörsvägen 12, 521 92 Falköping
0515-72 83 82, 073-383 28 94
t.a.leijgard@hotmail.com

Vice ordförande
Enar Höglund
Elovsgatan 11, 521 41 Falköping
0515-187 84, 070-655 18 05
enar.hoglund@gmail.com

Övriga ledamöter
Marie Kjellén
Frejagatan 10c, 521 43 Falköping
073-140 02 07
marie.kjellen@hotmail.se

Torgny Jansson
Nolgårdsgatan 2, 521 30 Falköping
0515-71 10 09
torgny.e.i.jansson@telia.com

Rickard Thil
Runebergsgatan 4, 521 32 Falköping
070-246 10 21
rickard.thil@outlook.com

Sanna Fant
Bergbackagatan 21, 523 76 Blidsberg
070-579 90 66
sannafant87@hotmail.com

Lennart Sundh
Hasselgatan 15 521 30 Falköping
070 966 79 59