Styrelsen

Ordförande
Magnus Ljung
Karleby Kroken 1, 521 91 Falköping
0515-372 33, 070-338 71 17
magnus.ljung.slu@gmail.com

Sekreterare
Gunhild Petersson
Högstena Nyhem 521 62 Stenstorp
0515-201 206, 070-581 50 68
gunhild.peterson@gmail.com

Kassör
Rickard Thil
Runebergsgatan 4, 521 32 Falköping
070-246 10 21
rickard.thil@outlook.com

Vice ordförande
Enar Höglund
Elovsgatan 11, 521 41 Falköping
0515-187 84, 070-655 18 05
enar.hoglund@gmail.com

Övriga ledamöter
Sanna Fant
Bergbackagatan 21, 523 76 Blidsberg
070-579 90 66
sannafant87@hotmail.com

Lennart Sundh
Hasselgatan 15, 521 30 Falköping
070-966 79 59
sundh.miljo@telia.com

Ida Helander
Sätuna, Storegården 19, 521 98 Broddetorp
073-740 41 91
idahelander@hotmail.com

Anders Ahlin
Sankt Sigfridsgatan 14A, 521 38 Falköping
073-362 29 66
Anders.ahlin@hotmail.se

Elin Ingersdotter
Botvidsgatan 54, 521 35 Falköping
073-8144781
elin.ingersdotter@gmail.com