Styrelsen

Ordförande
Magnus Ljung, Karleby Kroken 1, 521 91 Falköping
0515-372 33, 0703 387117, magnus.ljung@slu.se

Sekreterare
Gunhild Petersson, Högstena Nyhem 521 62 Stenstorp
0515 201206, 070 5815068, gunhild.peterson@gmail.com

Kassör
Tor Leijgård, Fornrörsvägen 12, 521 92 Falköping
0515-72 83 82,0733 832894, t.a.leijgard@hotmail.com

Vice ordförande
Enar Höglund, Elovsgatan 11, 521 41 Falköping
0515-187 84, 070-655 18 05, enar.hoglund@gmail.com

Övriga ledamöter
Tore Johansson, Nolgårdsgatan 37, 521 30 Falköping
0515-361 87, tore.johansson40@bredband.net

Torgny Jansson, Nolgårdsgatan 2, 521 30 Falköping
0515-71 10 09, torgny.e.i.jansson@telia.com

Linda Svensson, Döbelnsgatan 8a, 521 31 Falköping
0720-41 76 90, pussan333@hotmail.com

Sanna Fant, Friggeråker Lilla Trampet 521 94 Falköping
0515 202141,0705 799066, sannafant87@hotmail.com

Lennart Sundh Hasselgatan 15 521 30 Falköping
070 966 79 59