Natursköna Falbygden

På den här sidan samlar vi information om tips på utflyktsmål, spännande och ovanliga växter och speciella biotoper på Falbygden.

Hopamarken

Hopamarken ligger på höger sida på vägen mot Åsle strax innan uddagårdskorsningen. Området kallas också Karleby Hed. År 2009 färdigställdes en rullstolsramp ut i kärret så att fler kan få möjlighet att uppleva Falbygdsnaturen. Projektet genomfördes av Falbygdens Naturskyddsförening (FNF) i samband med Naturskyddsföreningens 100-års jubileum och invigdes den 29 augusti 2009.
Området har rik förekomst av flugblomster, ängsnycklar, majvivor och klasefibbla. Skogsnyckel har också hittats. Årlig skötsel av området sker med slåtter genom  FNF: s försorg

Flugblomster

Majviva

Klasefibbla

Ängsnyckel

Guckusko

Nu (början av juni) blommar Guckusko. Guckuskon är en orkidé, vars blommor är störst bland Nordens orkidéer. Den kallas även Venussko.
Pollineringen har den löst på ett fiffigt sätt. Små bin lockas av doften ned i den
toffelliknande läppen, men någon nektar finns inte. Biet försöker då klättra
tillbaka samma väg som det kom in. Det går dock inte, utan för att komma ut
måste biet passera ut genom en trång passage, som finns i läppens bakre del,
bakom ståndarna. Pollen fastnar då på biet och förs på så sätt vidare till nästa blomma

Guckosko

Guckosko

Foton: Torgny Jansson

Varholmens naturreservat

Varholmen är ett naturreservat beläget i Dala i nordöstra delen av Falköpings kommun. Området utgörs av en moränbildning, som vilar på kalkstenslagret. Vegetationen utgörs av stäppartad torräng.

Ibland går Varholmen under namnet Stipakullen i Dala. Här finns nämligen fjädergräset (Stipa penata) som är den nordligaste växtlokalen av de tre förekomsterna av fjädergräset i norra Europa och alla tre finns inom Falköpings kommun.

Just nu blommar bl.a. gullviva, fältarv, smalbladig lungört, kattfot, mandelblomma, jungfrulin och Sankte Pers nyckel.

Fältarv

Knölsmörblomma

Sankt Pers nyckel

Rosettjungfrulin

Foton: Torgny Jansson

[iframe src=”[iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d33584.28768660729!2d13.719878379010723!3d58.258105281296906!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x465afb91a45f1863%3A0x5ff8b8e8d52f0671!2sVarholmen!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1591125965795!5m2!1ssv!2sse”]

Kurebo

En fantastisk blomning av slåttegubbar, nattvioler, prästkragar och mycket mer.

Foto Torleif Halvorsen