Åsabacken

Åsabacken är ett Natura 2000-område, beläget utanför Brunnhem och är en torrbacke med en rik torrbacksflora. Tidigt på våren blommar backsippan och just nu är backen översållad gullvivor. Andra arter som trivs här är bl.a. brudbröd, darrgräs, kattfot samt den mindre vanliga spåtisteln. Från backen har man en storslagen utsikt över de flesta platåbergen. Backen […]

Läs mer

Gläntankärret

Kärret är beläget nedanför slalombacken i Falköping. En spång finns i ena kanten av kärret som underlättar vandringen runt kärret. Kärret är ett extremrikkärr som tillförs kalkrikt vatten från Mösseberg. Här trivs många kalkgynnade arter. Här finns orkidéerna kärrknipprot, flugblomster, tvåblad, ängsnycklar och blodnycklar. Av andra arter i kärret kan nämnas majviva, kärrspira, ormrot, axag […]

Läs mer

Jättenekärret

För att komma till Jättenekärret ta väg 184 mot Gudhem, sväng vänster vid skylt Jättene. Inne i Jättene by sväng vänster vid skylt Hallan och kör ca 1,5 km,parkera sedan vid P-skylt och gå ca 150 m uppför backen. På höger sida finns en infotavla. En markerad led utgår härifrån genom tre sluttande extremrikkärr för […]

Läs mer

Utflyktstips: Gamla banvallen mot Ulricehamn

Förr kunde man åka tåg mellan Falköping och Ulricehamn. Numera är järnvägsbanken ersatt med en fin och jämn asfalterad cykelled ända ner till Ulricehamn. Gör gärna en utflykt med cykel eller varför inte rullskidor eller rullskridskor från Falköping mot Slutarp. Strax utanför stan på höger sida ligger en botaniskt intressant torrbacke, som internt inom Falbygdens […]

Läs mer

Hopamarken

Hopamarken ligger på höger sida på vägen mot Åsle strax innan uddagårdskorsningen. Området kallas också Karleby Hed. År 2009 färdigställdes en rullstolsramp ut i kärret så att fler kan få möjlighet att uppleva Falbygdsnaturen. Projektet genomfördes av Falbygdens Naturskyddsförening (FNF) i samband med Naturskyddsföreningens 100-års jubileum och invigdes den 29 augusti 2009. Området har rik […]

Läs mer

Varholmens naturreservat

Varholmen är ett naturreservat beläget i Dala i nordöstra delen av Falköpings kommun. Området utgörs av en moränbildning, som vilar på kalkstenslagret. Vegetationen utgörs av stäppartad torräng. Ibland går Varholmen under namnet Stipakullen i Dala. Här finns nämligen fjädergräset (Stipa penata) som är den nordligaste växtlokalen av de tre förekomsterna av fjädergräset i norra Europa […]

Läs mer